Strona Główna Ogłoszenia

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gmina Brody - ogłoszenia
Zapraszamy do rozmów o książkach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 23 września 2009 12:56

2Wszystkich miłośników literatury zapraszamy na spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Odbędzie się ono 16 października br. o godz. 18:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach przy ul. Radomskiej  34.

Zainteresowane osoby będą spotykać się raz w miesiącu, czytać fragmenty książek i rozmawiać na ich temat.

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2009 13:16
Więcej…
 
Rusza dofinansowanie kosztów nauki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 28 sierpnia 2009 08:05

pfron01

Urząd Gminy w Brodach informuje, że są już dostępne wnioski o wsparcie w ramach programu PFRON "UCZEŃ NA WSI". Pomoc polega na dofinasowaniu kosztów nauki podejmowanej przez osoby niepełnosprawne. Można także pobrać wnioski na stypendia szkolne, które należy złożyc w terminie od 1 do 15 września 2009r. Wnioski w ramach programu "UCZEŃ NA WSI" przyjmowane będą w terminie od 16 do 30 września 2009r. Dokumenty należy składać w pokoju nr 216 Urzędu Gminy Brody. Informacja: tel. (0-41) 271-12-09.
Poprawiony: piątek, 28 sierpnia 2009 13:24
Więcej…
 
ogłoszenia o naborze na stanowisko Dyrektora Biura LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 25 sierpnia 2009 10:19

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Brody nad Kamienną" ogłasza nabór pracownika na stanowisko : DYREKTOR BIURA LGD"
Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
- pożądana wiedza o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i programach unijnych
- umiejętność kierowania i pracy w zespole - mile widziane doświadczenie zawodowe i doświadczenie w działalności społecznej,
- otwartość na kontakty z ludźmi, dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
- mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
- własny samochód

Oferty wraz z CV i kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie należy składać w zamkniętych kopertach opisanych: „Praca LGD - Dyrektor Biura" w Sekretariacie Urzędu Gminy Brody w godz. 8.00 - 15.00 do dnia 4 września 2009 roku.
Z wybranym kandydatem (lub kandydatami) przeprowadzona zostanie dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna na forum Zarządu LGD „Brody nad Kamienną" w uzgodnionym terminie.

Poprawiony: środa, 26 sierpnia 2009 10:03
 
Równać szanse 2009 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 05 sierpnia 2009 13:21
RS2009_OKGMożna już składać wnioski o dotacje w ramach Programu „Równać Szanse 2009" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie projektu, który ma na celu pomoc najbiedniejszej młodzieży w starcie w dorosłość.

Konkurs administrowany jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Nagrodą są dotacje do 7 tys. zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 roku. O fundusze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Celem projektów realizowanych w ramach programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13 - 19 lat z małych miejscowości. Termin składania wniosków w tej edycji przedsięwzięcia upływa 10 października tego roku.
Obok dotacji, konkurs oferuje zwycięzcom inne formy wsparcia, jak no. szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów. Według organizatorów projekty powinny zawierać elementy diagnozy lokalnego środowiska, włączać do działań samą młodzież i angażować partnerów.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.rownacszanse.pl. Tam też zaprezentowane zostały modelowe projekty, z których warto czerpać inspiracje.

Poprawiony: środa, 05 sierpnia 2009 13:26
 
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na modernizację drogi - ul Duża w Rudzie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 05 sierpnia 2009 12:26
Poprawiony: środa, 05 sierpnia 2009 12:29
Więcej…
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Brody o podaniu do publicznej wiadomości projeku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brody. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 lipca 2009 10:00

Poprawiony: środa, 05 sierpnia 2009 13:07
Więcej…
 
Ogłoszenie Starosty Starachowickiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 03 lipca 2009 12:29

Starosta Starachowicki zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2009r.zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rzobudowa drogi powiatowej nr 0629 T (15929) Krynki - Brody.

Poprawiony: piątek, 03 lipca 2009 12:38
Więcej…
 
Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 29 maja 2009 09:09

Fot. M.S. Spotkanie z brbeficjentami ostatecznymi projektuGmina Brody/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach realizuje projekt systemowy „Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody”, którego okres realizacji w 2009 roku rozpoczął się od 01.01 i będzie trwał do 31.12.

Projekt wpisuje się w: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania podjęte w ramach projektu skierowane są do 16 mieszkańców Gminy Brody, o statusie osób: bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracę.

Poprawiony: piątek, 18 września 2009 07:59
Więcej…
 
Obwieszczenie Starosty Starachowickiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 29 maja 2009 08:58
Na podstawie art. lid ust. 5 w związku z art. lic ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, póz. 1194) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, póz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Starosta Starachowicki

zawiadamia, że na wniosek Gminy Brody, w dniu 5 maja 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości RUDA, ul. Duża, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 159/1200, 89, 90, 93/2, 94/1, 94/2, 95, 96, 98, 99/1,100/1,101,102/1,104/2, 105, 106/1,108/1,109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 115/2, 116, 117,118, 120, 121/1, 122, 124/2,124/3, 125,126,127,128,130,131,132,133,134/1,134/2,135/1, 135/3,135/4,137/1,137/2,138, 139,140, 141,142,143,144,146/16,146/17, 202, położonych w miejscowości Ruda, gm. Brody".
Poprawiony: piątek, 29 maja 2009 09:32
Więcej…
 
« pierwszapoprzednia5152535455565758następnaostatnia »

Strona 58 z 58

Czy wiesz, że...

oltarz-ofiarjeden z olbrzymich głazów w rezerwacie "Skały w Krynkach", według miejscowej legendy służył za ołtarz ofiarny?

Podobno niejaki Gutan składał tam krwawe ofiary bogowi Krynosowi.

elektronik sigara