Ogłoszenie - nieruchomości do dzierżawy Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 09 grudnia 2019 13:46

Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody przeznaczonej do dzierżawy.

wykaz-dzierzawa-9-12-gmina-brody

 

Uwaga:
Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji w przypadku zmiany wysokości średniej ceny skupu żyta określonej w komunikacie Prezesa GUS za 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy. Aktualizacja czynszu zostanie wprowadzona jednostronnie i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Podania – oferty należy składać w Urzędzie Gminy Brody, z siedzibą ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.
• Okres zawarcia umowy dzierżawy – 2 lata.
• Dzierżawca zobowiązany jest również do opłacania podatku od wydzierżawionego gruntu.
• Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 09.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 09 grudnia 2019 13:59