Spisy stad zwierząt w gospodarstwie Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 10 grudnia 2019 10:57

arimr-25-logo  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Starachowicach przypomina, że posiadacze owiec, kóz lub świń dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w gospodarstwie.

  
   Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas w/w spisu umieszcza się w księdze rejestracji. Dodatkowo posiadacz świń przekazuje Kirownikowi Biura  ARiMR informację o liczbie zwierząt ustalonej podczas spisu. W przypadku wyzerowania stada świń w roku 2018 należy złożyć spis zerowy. Termin 12 miesięcy liczymy od dnia złożenia spisu za poprzedni rok.

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Starachowicach, Świętokrzyski Oddział Regionalny.
ul. Kościelna 30, 27-200 Starachowice
tel. 41/388-95-42
www.arimr.gov.pl

 

Poprawiony: wtorek, 10 grudnia 2019 11:23