Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Projekt "Miejsce pracy dla Ciebie"

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Projekt "Miejsce pracy dla Ciebie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 27 lipca 2021 11:18

logo-staropolskiej-izby-przemyslowo-handlowej-MStaropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Miejsce pracy dla Ciebie" realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Projekt skierowany jest do osób:
- powyżej 29 roku życia (na dzień składania formularza ukończone 30 lat),
- bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu województwa świętokrzyskiego, tj.:,
• osób po 50 roku życia, lub
• kobiet (pozostających bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowujących dziecko), lub
• osób z niepełnosprawnościami, lub
• osób długotrwale bezrobotnych, lub
• osób z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),
• bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat,
- zamierzających podjąć zatrudnienie.

Przedsiębiorca zobowiązuje się utrzymać stanowisko pracy przez 24 miesiące.

Co najmniej 30% uczestników projektu mają stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19. Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
1. Indywidualny plan działania - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.
2. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.
3. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 25 000,00 PLN na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład finansowy Pracodawcy min. 5 000,00 PLN. Wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

W załaczniku poniżej do pobrania ulotka projektu
Kliknij aby pobrać dwustronną ulotkę projektu w formacie PDF rozmiar 668 kilobajtów.

Rekrutacja: Nabór Uczestników w terminie: 18-31 sierpnia 2021 r.
Wnioski przyjmowane będą w godz. od 9.00 do 15.00.

Osoby do kontaktu:
Jolanta Sobala 41 344-43-92 w. 24 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Bartłomiej Grzegorczyk 41 344-43-92 w.35 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biuro Projektu:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
tel. 41 344-43-92 wew.35
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.siph.com.pl

II piętro, Serdecznie zapraszamy. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

loga-unijne-m

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 28 lipca 2021 06:40
 

Czy wiesz, że...

bocian.czchciałbyś na własne oczy zobaczyć bocian czarnego? Ten rzadki gatunek wybrał na miejsce gniazdowania niedostępne partie rezerwatu "Rosochacz". Miłośnik przyrody dostrzeże tam wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

elektronik sigara