Zalecane odmiany zbóż do uprawy w 2021 roku Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 24 marca 2021 15:45

Przekazujemy rolnikom informację Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach dotyczącą odmian zbóż zalecanych do uprawy na terenie województwa świętokrzyskiego w 2021 roku.

Zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. 2021, poz. 129) oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyską Izbą Rolniczą, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO, Dyrektor COBORU SDOO w Słupi podjęta została decyzja o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2021 dla pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych, średniopóźnych i późnych, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego, grochu siewnego, bobiku i soi.

W załączniku poniżej do pobrania w formacie PDF pełna lista zbóż zalecanych do uprawy w roku 2021.

Kliknij aby pobrać załącznik rozmiar 1,5 megabajta.


Prosimy o rozpropagowanie załączonej listy wśród rolników zamieszkujących teren Państwa gminy.

Elżbieta Kwiecień-Ząbek

Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa

i Rozwoju Obszarów Wiejskich